Bakom satsningen för barn mellan åtta och tolv år står Evelina Bergman, 28, instruktör och träningsinspiratör, på lilla hälsobruket i Sjöhuset.

– Vi tränar puls, stretch, motorik, balans, samarbete och styrketräning efter barnens kroppsvikt. Träningen är nyttig för både kropp och hjärna och ska kännas rolig. Dessutom går vi igenom att det är viktigt att äta rätt, att vi har en bra inre hälsa, förklarar hon om eftermiddagsaktiviteterna.

En stor anledning till att projektet kom igång var att hennes son Leo, 9, för snart två år sedan fick diagnosen diabetes typ 1, en kronisk och livslång sjukdom. Beskedet kom att vända upp och ner på vardagen och livet. Den nya livsstilen med träning och hälsosam kost har betytt mycket för honom.

Artikelbild

| Delar av en barngrupp leker i lokalen i Sjöhuset.

Idag har Evelina Bergman en grupp igång med tolv barn. Efter sommaruppehållet ska ytterligare två barngrupper få sakkunnig hjälp med träningen.

– Jag är jätteglad för intresset. Känslan är att jag skulle kunna ha barngrupper igång varje dag. Men 30 barn fördelade på tre grupper blir bäst.

Sofia Bursjöö, med bloggen uppochhoppa.se, förklarar att rörelse och aktivitet ökar koncentrationsförmågan och underlättar och stimulerar inlärning.

"Fysisk aktivitet vid ung ålder ger bättre syreupptagningsförmåga senare i livet. Fysisk aktivitet påverkar psykisk och fysisk hälsa upp i åldern. Rörelse stärker skelettet och det påverkas allra mest före puberteten. Barn som får möjlighet till rörelse i skolan kan också lättare ta in och tolka sinnesintryck".