Än är det inte sålt men enligt kommunalrådet Ted Starkås (S) finns fortfarande spekulanter som kommunen samtalar med.

Hur kan ni starta verksamhet i ett hus som är på gång att säljas?

– Vi tittar på flera alternativ och kommer gå igång i Arbetsförmedlingens lokaler tills vi har en permanent lokallösning på plats. Inget är skrivet i sten, säger Ted Starkås.

– Vi vill också byta namn till Medborgarservice, som säger mer om vad syftet är.

Det pampiga Sjöhuset omfattar 3 356 kvadratmeter fördelat på tre plan. Detaljplanen medger bostäder, kontor och handel. Kommunen har flera hyresgäster i huset, bland annat Apoteket och Arbetsförmedlingen. Försäljning görs via anbudsgivning. Bygget gjordes i tre etapper 1912–1919 för dåvarande Lundbergs Läderfabrik som lades ner 1960. Cirka 20 år senare blev huset kommunägt och ingår i kommunens helägda bolag Centrumhuset AB.