Valdemarsviks kommun har två gånger tidigare sagt nej till familjens önskemål. Ärendet ska nu avgöras i förvaltningsrätten i Linköping.

– Idag när han skulle ta sig till skolskjutsen körde han omkull fyra gånger på cykeln i halkan och slog sig hårt innan han gav upp och ringde efter oss vårdnadshavare som fick göra avkall på vår arbetstid för att skjutsa honom till Vammarskolan. Denna gång fick han inga större skador men det är bara en tidsfråga innan det händer något riktigt illa, berättar Malena Tapper, som dagpendlar till jobbet i Västervik.

Grusvägen från bostaden i Stinghult Stora Hult till busshållplatsen vid Tryserum/Ingelsbo – där skoltaxin väntar – mäter 3,6 kilometer enkel väg. Sträckan saknar belysning och varken plogas eller halkbekämpas i någon större omfattning. På grusvägen rullar också en hel del tung trafik.

– Vi har kämpat med hans skolskjuts sedan juni i år utan större framgång. Kommunen trycker endast på de uppsatta riktlinjerna, det vill säga maximalt fyra kilometer till busshållplats. Valdemarsviks kommun anser att vår son vintertid får utrustas med ficklampa och reflexväst för att till fots ta sig till och från busshållplatsen och hemmet. Under sommarhalvåret tar promenaden 47 minuter, utvecklar Malena Tapper.

Hon förklarar att alla inblandade, Malte, vårdnadshavare och närstående, mår dåligt av situationen.

– Det blir som en stor otrygghet. Vi vill inte ha det så här! Hur ska vår son kunna få samma möjlighet till utbildning och utveckling när möjligheten att ta sig till och från skolan ser ut som den gör? Skolan ska även vara gratis men i detta fall kostar det oss ganska mycket till följd av transportkostnader när han inte kan ta sig till/från skoltaxin på ett tryggt och säkert sätt samt vad det innebär för vår arbetstid och lön.

I överklagandet till förvaltningsrätten påpekar familjen att resorna till och från busshållsplatsen påverkar Malte mycket negativt. Energin att till exempel hålla igång med några fritidsaktiviteter finns inte längre. Han har avsagt sig platsen till kommunala musikskolan och pingisträningen.

Hur ser ni föräldrar på ert ansvar att Malte ska kunna ta sig till Valdemarsvik?

– Ingen av oss vill ju flytta till tätorten. Sedan är det inte bara att sälja ett hus. Stora summor har under åren satsats på renoveringar. Och vart ska alla djuren ta vägen? Allt prat om en levande landsbygd känns bara som tomma ord.