– Det har blivit en fördröjning eftersom man misstänker mögel från ett gammalt hisschakt, säger kommunalrådet Erland Olauson (S).

Den tänkta lokalen är mitt på långsidan mot Kolplan och där var senast en sportbutik.

– Lokalen har stått tom en tid och viss lukt har uppmärksammats när man står i närheten av hisschaktet, vilket gör att vi vill undersöka miljön, säger fastighetschef Mikael Jonsson.

– Det är ingen kraftig avvikelse och vi vet inte vad lukten kommer av eller om några åtgärder kommer att behövas. Det här är ren rutin när vi uppmärksammar något sådant där verksamhet ska finnas i framtiden.

Hur går det med ett medborgarkontor överhuvudtaget? Hur långt har ärendet avancerat? Går det beslutet att ändra?

– Förberedelserna är igång, de som ska arbeta där är tillsatta med interna sökande. Dessa genomgår utbildning och planeringsarbetet pågår, säger Erland Olauson.

– Men beslutet går naturligtvis att ändra även om det leder till mängder av bortkastat arbete och missade chanser till effektivisering i kommunhuset.

Frågan är om det blir en tillräcklig majoritet för att ändra det här beslutet som Moderaterna varit emot. Då behöver M, C, och KD med tillsammans 14 mandat av 35 hjälp av SD (4 mandat) och LPo (2 mandat), men kan inte räkna med NB (2 mandat) och vars förslag beslutet bygger på. I en intervju med oss uttryckte Nybyggarpartiets Bertil Eklund tidigare i veckan att åsikten om inrättande av ett medborgarkontor inte kan rubbas.