– För samhället skull jobbar vi för att ha en så bra lokal som möjligt att kunna hyra. Vi gör allt vi kan för att fastigheten ska bli så attraktiv som möjligt för dop- och begravningskaffe eller privatfester, berättar Helén Gustavsson, ordförande, Ringarums Stationshus ekonomiska förening.

Den 80 kvadratmeter stora samlingslokalen är inte bara ljudisolerad, fräsch och försedd med nya väggar. De spridda spotlightsen i taket sprider behagligt ljus. Andra nyheter: öppnare lokalytor, bredare dörröppningar och ny el i fastigheten. Även ytskicket på gavlar och framsidan av fastigheten är tillsnyggad. Det tidskrävande målningsarbetet – inklusive skrapning och åtskilliga lager grundfärg – fortsätter minst ett år till.

Parallellt med allt runt samlingslokalen pågår renoveringen av fastighetens tre uthyrda lägenheter som undan för undan blir iordninggjorda.

Artikelbild

| Helén Gustavsson, ordförande, Ringarums Stationshus ekonomiska förening, blickar framåt.

Åtskilliga ideella arbetstimmar har lagts på att laga och ersätta panelen på huset och en hel del återstår. Föreningen vill att stationshuset behåller sin ursprungliga karaktär. Dessutom ska det större köket till samlingslokalen installeras.

Lennart Gustavsson, styrelseledamot och hantverkare:

– Visst är det mycket arbete och det är en hel del som återstår. Men har vi kommit så här långt måste vi dra projektet i mål. Så är det bara.

Föreningen förutspår att köket på bottenvåningen blir den kostsammaste delinvesteringen av alla med vitvaror, bänkar, skåp, eljobb och material.

Artikelbild

| Lennart Gustavsson, Helén Gustavsson och Torbjörn Landqvist har stora planer för samlingslokalens kök.

– Vi räknar med 40 000–50 000 kronor och då har vi ändå fått bra priser. För föreningen är det hur som helst en stor summa.

I anslutning till stationshuset har utomhusmiljön blivit ett lyft med uppfräschad parkering, skyltar, staket, ny vägbeläggning och möjlighet att grilla. Föreningen har nu fått klartecken att kunna nyttja en tilltagen förrådsbyggnad intill huvudfastigheten för redskap och annan utrustning.

Artikelbild

| Torbjörn Landqvist och Lennart Gustavsson lyfter skivor.

– Jag och styrelsen räknar med att kunna ha betalat av hela summan för stationshuset till nästa år. Hittills har vi följt upprustningsplanen fullt ut vilket ger föreningen årligen 50 000 kronor i avdrag på köpesumman (250 000 kronor). Vi är övertygade om att det här ska vi fixa på fem år.

Torbjörn Landqvist, styrelseledamot och hantverkskunnig:

Artikelbild

| En trio som kämpar på.

– Ekonomin går runt, men så mycket mer ger det inte. Särskilt inte med tanke på vad vi gjort den senaste tiden. Vi vänder på varje krona.

Fotnot: Ringarums Stationshus ekonomiska förening hade vid årsskiftet ett 40-tal medlemmar.