Läs mer: Lokalfrågan måste lösas

– Eventuella kostnader ska hållas på en så låg nivå som möjligt. Förvaltningen har fått ett nytt uppdrag och ska återkomma med vad Medborgarservice ska göra, kostnader och intäkter och sedan fattar vi beslut om bland annat lokalisering utifrån detta. Någon kostnadsbeskrivning har ännu inte angetts från förvaltningen för uppdraget, säger hon.

Kommunstyrelsen beslutade i måndags att förvaltningen ska projektera för Medborgarservice i Funkishuset, ta fram en samlad beskrivning för enhetens uppgifter och hur verksamheten ska byggas upp.

M och SD reserverade sig mot den politiska majoritetens (S, C, V) beslut redan i kommunstyrelsens arbetsutskott. Dels för att flermiljonprojektet finansieras genom att andra sektorer med sparkrav delar på kostnaderna. Dels menar man att projektet har blivit för stort och dyrt med fyra medarbetare. Medborgarservice öppnade förra månaden i tillfälliga lokaler i Sjöhuset som delas med Arbetsförmedlingen.

Fotnot: Enheten sköter serviceärenden, utför enklare tjänster och svarar på mejl där medarbetarna ger snabba svar på kommunala frågor.