En satsning som ligger i tiden på grund av ökat antal stölder av båtar och båtmotorer vilket gör att allt fler väljer inomhusförvaring istället för att ha båten uppställd på någon fritidstomt. Men inte bara ur säkerhetssynpunkt utan också för att få motorn servad och i ordning.

– Efterfrågan på inomhusförvaring har ökat väldigt mycket nu, säger Håkan Isaksson.

Den stora hallen byggdes av ett specialföretag och själva bygget tog bara fjorton dagar, markförberedelserna tog längre tid. Och nu står den klar, lagom till upptagningssäsongen. Tusen kvadratmeter stor och kommer succesivt att fyllas med båtar hela hösten.

Artikelbild

| Båtuppläggning. Håkan Isaksson i den 1000 kvadratmeter nya båthallen.

Håkan Isaksson är ensamföretagare och klarar alla bitar själv. Hämtning, upptagning, förvaring, motorservice, bottenmålning och sjösättning. Båtarna hämtas med stora vagnar där båtar upp till tre ton kan hanteras.

– Men det är inte så svårt att klara ensam, allt sker ju elektrisk, man behöver inte stå och veva för hand.

Som företagare är han långt ifrån ny i branschen, har hållit på sedan 1991 i ett jobb som grundats på ett stort båtintresse och som han trivs med trots att en ensamföretagare sällan har någon ledighet. Senaste fyra åren har han haft verkstad här på Vammarområdet.

– Platser för båtuppläggningar har jag fått hyra in hos andra, nu får jag allt på samma ställe här, säger Håkan Isaksson.

Men båtsäsongen är längre än man kan tro.

– Det är många som har fritidshus i skärgården och åker ut i veckosluten. De vill därför använda båten så länge det finns öppet vatten, ibland ända till mellandagarna. Men det minskade något när turbåtarna kom.

Kunderna finns på spridda områden så det kan bli långt att åka och hämta. Men det hör till jobbet, han är van vid det.

Väl inne i hallen är det arbeten med motorer och bottenmålning som tar stor del av senhöst och vinter. I februari - mars kan det kan bli en lugnare period innan det närmar sig sjösättning igen.

– Mitt i sommaren är det också lugnare när alla är ute på sjön med sina båtar, det är bara om något går sönder som man måste hjälpa till, säger Håkan Isaksson.

Så en semestervecka brukar han unna sig under högsommaren.

Det som nu återstår att göra är att inhägna hela det stora området runt båthall och verkstad.