– Ja, nu finns det intressenter som vi förhandlar med, säger kommunalrådet Erland Olauson, (S).

Det anrika huset har legat ute till försäljning genom mäklare i snart ett år. Någon prislapp är inte satt. Försäljningen sker via anbudsgivning. Sjöhuset omfattar 3 356 kvm fördelat på tre plan. Detaljplanen medger bostäder, kontor och handel. Kommunen har flera hyresgäster i huset, bland annat apoteket.

Bygget gjordes i tre etapper 1912–1919 för dåvarande Lundbergs Läderfabrik som lades ner 1960. Cirka 20 år senare blev huset kommunägt och ingår i kommunens helägda bolag Centrumhuset AB där också Funkishuset ingår och tidigare även Garvarehuset som såldes för några år sedan.