”Vägen är en smal och bitvis kurvig grusväg. I likhet med andra grusvägar på landsbygden så finns stora möjligheter att höra fordon som kommer. Den tunga trafiken hörs än mer och det finns gott om tid att gå åt sidan alternativt stå och vänta tills bilen har passerat”, skriver trafiksamordnaren Kristina Hörnqvist, i beslutet till familjen Tapper i slutet av september.

Den låga trafikmängden på vägen har också haft betydelse för bedömningen. När kommunen var på plats passerade ett fordon.

”Forskning har visat att barn vid 10-12 års ålder nått en mognadsnivå där man kan klara att hantera enklare trafiksituationer. Att gå längs en liten grusväg med enstaka fordon som passerar kan betecknas som en sådan enklare trafiksituation. Det finns inga komplicerade vägkorsningar eller trafiksituationer att ta hänsyn till. Malte är 13 år och trafiksäker, enligt Malena”, kommenterar Kristina Hörnqvist.

Martine Christensen Odenhall, samhällsbyggnadschef:

– Utifrån regelverket är det ett välgrundat beslut. Kommunen kan inte göra så mycket mer i den här frågan.