Enligt de första uppgifterna skulle en bilist ha sett "något som brinner bredvid vägen".

Efter att räddningstjänsten kommit till platsen kunde man konstatera att det endast rört sig om en eldning, och alltså inte någon brand.