– Beteendet skapar oro. Särskilt för barnens skull. Bilar ska inte färdas på gång- och cykelvägar, säger Kristina Hörnqvist, trafiksamordnare.

Sedan i somras har hon fått minst ett tiotal samtal om problemet. Det handlar framför allt om Kyrkvägen, Kyrkbrinken och Teatergatan i tätorten, den korta gång- och cykelvägen vid företaget Flexmac samt förbindelsen Skolvägen-Kyrkvägen bakom skolan i Ringarum.

– Vid Kyrkvägen har det tidigare stått en betongsugga, men som togs bort av två anledningar: Dels att vägmärket sitter så pass tydligt att alla ser det, dels för att hindret är till besvär för sopbilarna. Chaufförerna har dispens för att hämta sopor på Kyrkvägen. Andra som får köra bil på gång- och cykelvägar i kommunen är ”blåljuspersonal” och personalen som har hand om parkskötseln i kommunen, utvecklar hon.

Artikelbild

| Kristina Hörnqvist, trafiksamordnare, Valdemarsviks kommun.

Kristina Hörnqvist vill se en attitydförändring i samhället. Hon tror att det handlar mer om bristen på respekt än dålig kunskap om trafikmärkena.

– I första hand är det här en polisiär fråga. Från kommunens sida kan vi inte göra så mycket mer än att informera om regelverket och vädja till bilisterna att respektera skyltarna. Tyvärr tycks bekymren återkomma. Vi är förstås oroliga för att det förr eller senare ska inträffa en olycka.

Men det är inte bara på gång- och cykelbanorna som regelverket följs dåligt. Enligt Valdemarsviks kommun tycks fler och fler strunta i parkeringsförbudet på parkeringen bakom apoteket, trots att det sitter ett förbudsmärke på husväggen. Lika svårt att tyda reglerna verkar det vara vid den tidsbegränsade parkeringen vid Tages.