Idag finns ett provisoriskt stängsel mellan Gusums Brukspark och Bruksgatan, men det ska ersättas med ett snyggt och stadigt staket, vilket enligt planerna skulle byggas först nästa år.

– Men eftersom vi inte kan bygga förskolorna i år som vi hade tänkt så har vi gjort en del omdisponeringar i budgeten, säger kommunalrådet Ted Starkås (S).

– Vi måste tänka på säkerheten här i bruksparken och det är viktigt att det inte är någon risk att ett barn springer ut på gatan, det kan gå snabbt, säger Ted Starkås.

Artikelbild

| Återvinningsstationen ska flyttas till andra sidan gatan vid gamla brandstationen.

Till det som ska göras i Gusum hör också asfaltering av parkeringsplatsen/busshållplatsen invid bruksparken samt att återvinningscontainrarna som finns där ska flyttas över till gamla brandstationen på andra sidan Bruksgatan.

– Det blir positivt att flytta återvinningen dit, det blir trevligare när det inte är det första man ser här vid bruksparken säger Ted Starkås vidare.

– Samtidigt ska en återvinningsstation vara central och lätt åtkomlig, men det blir den ändå.

Ommöbleringen i budgeten och de skrinlagda planerna på förskolebyggen i Sörby och Loviseberg är dock inte något som Valdemarsviks kommun beslutat skjuta upp, utan är en följd av ett klent intresse från byggentreprenörer där bara ett enda anbud hade inkommit vilket innebär att en ny tidskrävande anbudsomgång måste genomföras.

Gusums Brukspark är ett 20 000 kvadratmeter stort rekreationsområde för alla åldrar intill den sanerade Gusumsån. På området finns lekplats, utegym och padelbana för olika racketsporter som flitigt används. Men också promenadvägar och plats för avkoppling. Allt skapat av kommunen i samråd med Gusumsborna.

Historiskt sett låg här tidigare Gusums Bruk som drev mässingstillverkning från mitten av 1600-talet, vilken koncentrerades till det här området under 1870-talet. Utsläpp gjordes direkt ut i Gusumsån av gifter som arsenik, cyanid och bly.

Rivning av byggnader och sanering av mark och vatten började 2010 när kommunen fått överta området. Ett 100-miljoners projekt som tog sex år att genomföra där Naturvårdsverket stod för huvuddelen av kostnaden och Valdemarsviks kommun för fem miljoner. Sedan började finliret, det vill säga anläggandet av parken efter flera möten med synpunkter och idéer från ortsborna.