– Vi kan sammanfatta det med att säga att på fälten ser det generellt fantastiskt fint ut, så det finnas ju goda förhoppningar, säger Peter Borring, ordförande för LRF Östergötland, om nuläget för växtodlingen i länet.

Dock menar han att man som lantbrukare inte får ta ut något i förskott.

– Det hinner fortfarande komma både på tok för mycket och för lite regn för att det ska bli en riktigt bra skörd, säger han.

Artikelbild

| Peter Borring,

Som det ser ut nu är förutsättningarna ändå goda för att årets skörd ska kunna bli bättre än en normalskörd.

Han påpekar samtidigt att det är väldigt stora skillnader i Östergötland.

– Det beror på hur åskregnen och regnen har gått, säger han och fortsätter:

– Det var mycket lättare att uttala sig i fjol för då var det extremt torrt överallt.

Artikelbild

I de regnrika områdena i länet är det ännu inga problem med att det blivit för mycket regn. Förra sommarens torka och en nederbördsfattig vinter gör att markerna kan ta emot mycket vatten. Men nu när spannmålen ska mogna vill lantbrukarna helst inte se intensiva regn med stora mängder regn som öser ner i en takt där växtligheten inte hinner med att ta upp vattnet.

– När grödorna börjar mogna blir de känsligare för de där häftiga regnen.

Förra årets torka var väldigt problematisk för vallodlingen, vilket innebar brist på grovfoder för framförallt kött- och mjölkbönder.

I år är det stor variation när det gäller vallodlingen i länet.

– Men man kan säga att generellt sett har hela Östergötland fått en normal till mycket god första vallskörd.

Återväxten till andra skörden har däremot fått olika snabb start beroende på hur mycket regn som kommit i olika områden.

– I västra Östergötland där det regnat och skvätt och varit lite varmt så har vi en fin andra skörd på gång, säger han.

I kustbandet där man fått mindre regn har man en betydligt sämre andraskörd.

Förra sommarens torka var tuff för många lantbrukare med djur och köerna till slakterierna var långa.

– Den problematiken kvarstår alltjämt kan man säga, säger han.

Den extrema foderbristen gjorde att många hamnade i en kritisk situation som det tar tid att återhämta sig ifrån.

– Man ligger på gränserna med allting. Vi har fortfarande slaktköer.

Samtidigt som allt fler köttätare i högre grad väljer svenskproducerat är det fortfarande många köttätare som väljer billigare alternativ och allt fler som väljer bort kött helt.

– Någonstans ser vi att det är en utmaning att sätta av det högre betalda svenska köttet på marknaden. Man kan inte slakta hur mycket som helst, säger han.

Den situationen spetsades till ytterligare under förra året då lantbrukare behövde slakta ut djur i högre grad på grund av foderbristen.

– Konsumentefterfrågan ser ut som innan, men tillgången ändrar sig mycket och är större.

– Det här året känns ändå mycket bättre och det finns hopp om läget, säger Peter Borring.

Han säger att lantbrukare helt naturligt vill ha både bra skörd och bra betalt.

– Men man tar oftast mentalt sett hellre en bra skörd, säger han.

Förra året var det en dålig skörd, men ett bra pris.

– Där ser vi tyvärr att priset är på en helt annan nivå på det som säljs i höst. Lägre marknadspriser gör ju att även om vi får en väldigt bra skörd kommer det inte att bli ett rekordår för svenskt lantbruk. Det kan jag garantera, säger han.

Sammantaget kommer det för många lantbrukare att ta tid att återhämta sig från förra årets konsekvenser av torkan.