Ekonomi Den tyska ekonomin går bättre än väntat, bland annat till följd av en stark export. Bruttonationalprodukten (BNP) steg med 0,8 procent under tredje kvartalet jämfört med kvartalet före.

Ekonomkåren hade i snitt räknat med en tillväxt på 0,6 procent för Europas största ekonomi.

Lite senare släppte det ekonomiska institutet ZEW sin månatliga mätning om stämningsläget i den tyska ekonomin som visar på fortsatt optimism bland investerarna. Indexet steg från 17,6 i oktober till 18,7 i november.