Transportstyrelsen har fortfarande stora problem med svag IT-säkerhet. I en intern rapport får myndigheten underkänt på tio av elva punkter, skriver Dagens Nyheter som läst rapporten.

IT-säkerheten har graderats på en femgradig skala, där 4 är godkänt. På punkten "efterlevnad", det vill säga hur väl myndighetens ledning bryr sig om IT-säkerhet, blir betyget endast 1,6. Samma bottenbetyg blir det för hantering av IT-incidenter.

I rapporten, från i mars, konstateras att Transportstyrelsen inte lever upp till de krav som Riksarkivet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ställer. "Vi uppfyller i dag endast cirka 30 procent av de krav som ställs på oss genom dessa föreskrifter" står det i rapporten.

Transportstyrelsens vårdslösa hantering av känslig data ledde till att generaldirektören Maria Ågren fick lämna sin post i januari.