Varningen gick ut 15.45 på onsdagen. Trafiken bedöms påverkas fram till torsdag 01.00

Uppdatering klockan 00:23: Trafiksituationen ej längre påverkad.