I mars bildas en ny enhet under Serviceförvaltningen i Söderköpings kommun. Den nya enheten, Näringsliv & turism, har i uppdrag att arbeta med näringslivs- och turism frågor - med fokus på tillväxt i kommunen. Enheten kommer att ledas av Therése Eklöf, tidigare besöksnäringsstrateg, med bakgrund som bland annat vd på Visualiseringscenter och centrumchef på Ikano-huset samt informationschef på Arbetets museum. En bred och erfaren ledare för en verksamhet med utvecklingspotential.