Andra kvartalet är en förbättring i jämförelse med första kvartalet, även om det fortfarande är ner om man jämför med förra årets andra kvartal, säger Johan Dennelind till TT.
Men det är i linje med det vi sagt att vi ska förbättra oss, och det kommer vi att visa ännu mer nu under hösten.

Telia gjorde en vinst före skatt på 2 146 miljoner kronor för andra kvartalet, vilket kan jämföras med vinsten på 3 108 miljoner kronor motsvarande period 2018.

Gamla affärer tynger

Det justerade rörelseresultatet sjönk med 12,7 procent, enligt delårsrapporten. Omsättningen steg 2,2 procent till 21 272 miljoner kronor.

Vi har fortfarande en press på intäktssidan av gamla affärer med fast telefoni som går ner i två stora länder. Samtidigt så går vår tillväxt nu på företagsmarknaden väldigt bra, fortsätter vd:n.
Och sedan har vi också kommit tillbaka med tillväxt på mobilsidan vilket var lite tungt förra kvartalet.

Telia har under kvartalet fortsatt att genomföra åtgärder för att förbättra tjänsteintäkterna. I Sverige infördes ett antal prishöjningar i april och nu ser man för första gången på flera år en tillväxt inom företagssegmentet även om de operativa kostnaderna är fortsatt höga.

Långsiktigt väntas effekterna av det för Telia viktiga förvärvet av tv-bolaget Bonnier Broadcasting. Affären utreds fortfarande av EU-kommissionen, och trots att den nu fördjupats tror Dennelind på ett godkännande under det fjärde kvartalet 2019.

Vi är inne i en intensiv fas med konstruktiva dialoger med kommissionen, säger han.
Och vi är fortsatt övertygade om att det här är en bra affär för våra kunder och för branschen, där vi tror att vi kan vara en långsiktigt stabil aktör och ta upp konkurrensen med de amerikanska jättarna.

Redo för 5G

Samtidigt har bolaget också ingått flera partnersamarbeten för att utvärdera hur 5G kan förbättra kundernas konkurrenskraft.

Planen är att successivt rulla ut det här i takt med att efterfrågan växer. Just nu drivs den av företagskunder, och därför blir det väldigt skräddarsydda 5G-lösningar, säger Dennelind.
Men vi förbereder näten för den efterfrågan som också kommer från konsumenterna så småningom, men det ligger lite längre fram i tiden.