Det hela började med att en begagnad kraftgenerator skulle säljas. Som mäklare anlitades en man i Norrköping – Alf Jacobsson och hans bolag Rör- och industriteknik i Norrköping. Han tog hjälp av en bekant – Kaj Carling. När affären var i hamn och mäklarprovisionen skulle fördelas blev de oense.

De båda hade lyckats få bra betalt för generatorn. Därför landade provisionen på 4,26 miljoner kronor och den summan betalade Tekniska verken ut till Alf Jacobssons bolag.

Endast en mindre del – cirka 141 000 kronor – slussades vidare till Kaj Carling.

Artikelbild

Läs mer: Kompanjonen: "Jag skulle bli ihjälslagen"

Eftersom ingen av parterna, inte heller Tekniska verken, hade något skriftligt avtal så slutade affären med en tvist vid Norrköpings tingsrätt.

Domen meddelades i april och den var en fullständig seger för Linköpings kommunala energibolag. De hade vunnit målet på alla punkter och Tekniska verkens vice vd Klas Gustavsson var mycket nöjd.

– Vi hade väntat oss den här utgången, samtidigt har det varit en väldigt lång resa och det är skönt att vi nu fått en dom som gått vår väg, sa han.

Artikelbild

| Tekniska verkens anläggning på Tornby.

Tvisten hade då pågått i nästan fyra år och i efterhand medgav också Klas Gustavsson att Tekniska verken borde ha haft ett skriftligt avtal.

Sen överklagades allt till hovrätten. Advokat Claes Lood, som är ombud för Alf Jacobssons bolag Rör- och industriteknik, skickade en skrivelse till rätten. I denna påstods att två av domarna i tingsrätten – Linn Sederström och Lars-Ola Högsborn – varit jäviga.

Enligt denna skrivelse skulle målet därför inte ha fått en rättvis prövning.

Läs mer: Verkliga smällen: Advokaternas kostnader

För Linn Sederström handlade det om att hon åtta år tidigare arbetat som vikarie på Swedbank och där ofta betjänat just Alf Jacobsson. Den här anklagelsen finner Göta hovrätt en aning långsökt, men kraven är högt ställda och därför skriver hovrätten att hon borde ha berättat detta under förhandlingen.

Något jäv är det dock inte fråga om.

För den andra domaren, Lars-Ola Högsborn, blir det värre. Han hade diskuterat målet under en herrmiddag och detta gjordes innan domen meddelats. Han skriver i en inlaga till hovrätten att han endast pratat i allmänna ordalag om fallet, men att en av de andra middagsgästerna begripit vilket mål det handlat om.

Eftersom kraven är högt ställda så anser Göta hovrätt att detta är tillräckligt för att väcka tvivel om domarens opartiskhet.

Rätten finner att Lars-Ola Högsborn gjort sig skyldig till jäv och därför måste hela målet tas om från början.

Läs mer: Miljonsmäll i härvan om generator

Lars-Ola Högsborn säger så här om hovrättens beslut:

– Det är egentligen inte så mycket att kommentera, jag får finna mig i vad hovrätten har beslutat. Jag kan bara säga att jag tyckte att jag berättade i väldigt allmänna ordalag, jag berättade bara om det som redan skrivits i tidningar. Men nu har hovrätten bedömt att jag gjort fel och då är det så, säger han.

Göta hovrätt skickar därför tillbaka målet till Norrköpings tingsrätt, där nya domare måste utses. Sannolikt blir det också nya förhör med alla vittnen, alternativet är att använda de inspelningar som finns sparade från förra gången. Hur detta ska genomföras beslutas av den som blir ny ordförande.

Kostnaderna för den nya rättegången fördelas som vanligt – den som förlorar måste betala motpartens kostnader. Eftersom domstolen begått ett fel finns dock en möjlighet att i efterhand vända sig till Justitiekanslern (JK) och kräva ersättning med motiveringen att domarens jäv lett till extra kostnader.

Om JK säger nej och den förlorande parten vill driva detta till sin spets så kan det sluta med en stämning av staten.

För Tekniska verken riskerar hela denna tvist att bli en förlust oavsett hur tingsrätten dömer. Kaj Carling och hans bolag har inte pengar för att betala rättegångskostnaderna. Hittills är summan – bara för Tekniska verkens advokat – uppe i 2 316 103 kronor.

– När det gäller den motpart vi har så framgick det tydligt under huvudförhandlingen att det inte finns några tillgångar. Det gör att det är tveksamt om vi får något tillbaka även om vi får rätt, som Tekniska verkens vice vd Klas Gustavsson uttrycker det.

Under förhandlingen i Norrköping framkom att det är Norrköpingsjuristen Cyrus a F Kristedt som hittills har betalat räkningarna från den advokat som hjälper Kaj Carling. Däremot är det fortfarande inte känt varför han betalar dessa räkningar.

Vi har utan framgång sökt Linn Sederström.

FOTNOT: Artiklen har uppdaterats med uppgiften att advokat Claes Lood formellt är ombud för Rör- och indutriteknik AB. Han är inte ombud för bolagets ägare Alf Jacobsson.