Ekonomi Den tidigare bank-vd:n för Sörmlands Sparbank går fri. Åklagaren lägger ner förundersökningen om bland annat misstänkt grov förskingring, rapporterar P4 Sörmland.

Enligt banken hade den förre vd:n använt bankens pengar för privata ändamål. Åklagaren konstaterar att den interna kontrollen varit mycket bristfällig och att en del inköp vd:n gjort kan ifrågasättas.

Banken och förre chefen kom 2017 överens om en civilrättslig uppgörelse som gjorde att banken inte lidit någon ekonomisk skada.