I dag delas utmärkelsen ut till sex nordiska bolag, däribland fyra svenska, som har visat prov på hur de kan förbättra miljön globalt.

Lägre utsläpp

Ett av de svenska bolagen, Swedish Algae Factory, producerar material utvunnet från alger för att konservera mer energi. Ett annat, Greater Than, har utvecklat en bilförsäkring som styrs efter förarens körmönster och ger incitament för att spara energi.

Scandinavian Water Technology (Swatab), har tagit patent på ett filtersystem för att tvätta kläder helt utan kemikalier. Redan i dag finns systemet tillgängligt i flerbostadshus, vårdhem och hotell i Sverige och Storbritannien. Med det nya priset hoppas Swatab kunna växa globalt och ändra tvättbeteendet i miljontals hushåll.

Stor potential

Enligt uppskattningar från WWF har bolagens innovationer potentialen att minska koldioxidutsläppen med minst 20 miljoner ton inom de närmaste tio åren.

Men för att göra skillnad måste bolagen öka sina marknadsandelar och ändra attityder i hela branschen. Det kräver i sin tur att hela samhället ställer sig bakom innovationerna, enligt Stefan Henningsson, senior rådgivare inom klimat, energi och innovation på WWF i Sverige.