På torsdagsmorgonen avslutades handelsmötet i Peking. Båda parter har uttryckt sig positivt om mötet som syftat till att lösa den nära ett år långa handelskonflikten mellan världens två största ekonomier.

Kinas handelsdepartement meddelar att parterna gjort framsteg gällande frågor som påtvingad tekniköverföring och skydd av immaterialrätten samt att det finns planer på fortsatta samtal.

USA:s president Donald Trump hävdar i en kort kommentar att USA gör väldiga framsteg i samtalen, utan att utveckla.

Angeläget att slippa handelskrig

Hotet om handelskriget sammanfaller med inbromsningen i kinesisk ekonomi. På torsdagen publicerade Kinas statistikbyrå siffror som visar att inflationen är lägre än väntat.

Nästan alla data pekar på en inbromsning i kinesisk ekonomi. Medan 2018 fortfarande var ett rekordår för väldigt många företag i Kina har en avmattning skett under de senaste tre, fyra månaderna. Jag tror att detta definitivt är en av anledningarna till att Kina vill undvika ett handelskrig, säger Fredrik Hähnel, chef för banken SEB:s Kinaverksamhet och stationerad i Hong Kong.

Enligt Hähnel beror avmattningen framför allt på den försiktiga hållning som Kinas Centralbank PBOC vidtagit för att få bukt med den skenande kredittillväxten i skuggbanksystemet. Ovanpå det har Kina gått in i en svagare konjunktur.

Förra veckan sänkte PBOC åter reservkraven för samtliga banker i syfte att frigöra 800 miljarder yuan till ekonomin. Centralbanken underströk dock att den försiktiga hållningen inte ändrats.

Frist löper ut i mars

Jag tror att vi kommer att se mer penningpolitiska stimulansåtgärder framöver i form av fler sänkta krav, och vi kan inte utesluta en räntesänkning framöver. Jag tror även att vi kommer att se mer infrastrukturinvesteringar och andra stimulanspaket i Kina, säger Hähnel.

Förutsatt att USA och Kina kommer överens och att den kinesiska ledningen lyckas balansera inbromsningen genom väl avvägda stimulansåtgärder tror han att Kinas ekonomi kommer att växa med cirka sex procent i år.

USA har överlämnat en lista med krav som ska skriva om villkoren för handel mellan länderna. Bland annat kräver USA justeringar av Kinas policy för skydd av immaterialrätt och tekniköverföring.

Samtalen var de första sedan Donald Trump och den kinesiske ledaren Xi Jinping vid G20-mötet i Argentina i fjol kom överens om ett eldupphör i handelskonflikten. Fristen gäller i 90 dagar från och med den 1 december.