Ekonomi Den amerikanska inflationen steg svagt i januari. Konsumentpriserna steg 0,1 procent jämfört med december, enligt landets arbetsmarknadsdepartement. Månadsförändringen var något lägre än de 0,2 procent som ekonomer räknat med.

Förändringen i årstakt var en ökning med 2,5 procent. Där låg förväntningen på 2,4 procent, enligt en Reutersenkät.

Prisuppgångar för kläder och flygbiljetter bidrog till att lyfta inflationen. Uppgången dämpades av prisnedgångar för bensin, transport och fordon.