Orsaken är ett stillastående fordon.

Händelsen uppges ha liten påverkan på trafiken men framkomligheten kan vara begränsad. Varningen gick ut vid tolvtiden på dagen på lördagen och trafiken bedöms påverkas fram till klockan ett på eftermiddagen

Uppdatering klockan 13:26: Trafiken påverkas inte längre av händelsen.