Ekonomi Två timmar om dagen. Så stor behöver tidsvinsten vara för att du ska beviljas reseavdrag för bilresor till och från arbetet.

Många missar dock kravet på tidsvinst vid bilresor till jobbet. Det är också vanligt att de som söker reseersättning inte kan styrka avdraget vid en kontroll.

En färsk rapport från Skatteverket visar att avdrag för resor till och från jobbet, som är det mest utnyttjade skatteavdraget, även ger upphov till det största skattefelet, det vill säga intäkter samhället går miste om på grund av deklarationsmissar eller fusk.

Felaktigt utbetalda reseavdrag beräknas uppgå till 1,8 miljarder kronor om året.