Vid förra valet fick Sverigedemokraterna, SD, tre mandat i Söderköpings kommun men partiet lyckades inte tillsätta platserna. Nu har de fem namn på sin lokala lista och Annelie Sjöberg menar att de inte ska ha samma problem denna gång. Vid flera tillfällen har Sjöberg kritiserat den politiska ledningen i kommunen.

Hur tror du det blir att samarbeta med de övriga politiska partierna och politikerna om du väljs in?

– Jag har inget agg eller vill hämnas på någon. För mig blir det inga problem. Jag vill ha ett vuxet debattklimat. Det finns ingen låsning eller prestige. Jag tänker diskutera sakfrågor även om vi har olika politiska inriktningar, säger Annelie Sjöberg.

Artikelbild

| 51-åriga Annelie Sjöberg ställer upp för Sverigedemokraterna i Söderköping.

Hur vill du förändra kommunen om du får möjlighet till det?

– Vi vill skapa möjligheter att bo kvar på landsbygden. Som jag förstått det saknas trygghetsboenden, skolan behöver stöd och vi vill satsa på trygghet.

Hur ska ni göra detta?

– Jag har inte bilden klar för mig idag och vi har mycket att sätta oss in i. Jag vill sätta mig in i politiken innan jag svarar. Det finns underskott i socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden och det vill jag kolla på. Men vi måste sätta oss in i saker och se vad det kostar, säger hon.

Artikelbild

| - Det är skillnad på att vara fri debattör och politiker, säger Annelie Sjöberg, SD och menar att hon inte ska vara en debattör på sociala medier händanefter.

Kommer ni att lägga fram en egen budget?

– Så småningom kommer vi säkert att göra det. Det är möjligt att vi kan göra det 2019 och jag hoppas få hjälp av partiet från Norrköping. Men jag lovar inget.

Artikelbild

| Efter förra valet kunde SD inte fylla sina plater i Söderköping. Nu ställer Annelie Sjöberg upp som första namn på listan.

Vad är era viktiga frågor?

– Trygghet och småskalighet. Vår vision är att ha en polis med lokalkännedom. Vi är emot förtätning men det behövs bostäder. Bebyggelsen i stan ska ske så att karaktären bevaras. Men det borde byggas hyreshus även på landet.

Hur ställer ni er till frågan om Brunnsparken?

– Det är fel att smälla upp höga hus. Om det ska byggas bör det vara lågt och i ett hörn, säger Annelie Sjöberg.

Hur ställer ni er till frågan om Broby?

– Skolan ska finnas kvar men det får inte bli hur dyrt som helst med renovering.

Hur ställer ni er till den nya skolan på Alboga?

– Ska det bli en ny skola? Den vet jag ingenting om. Jag har inte satt mig in i alla frågor som rör skollokaler.

Hur ställer ni er till frågan om E22?

– Den frågan har vi inte diskuterat än.

Hur ska Söderköping arbeta för integration?

– Vi anser att de ska få mer och bättre kunskaper i svenska språket. Men integration är inget politikerna bestämmer över. De ska väl in i samhället som alla andra men det är svårt att beordra utan måste ske naturligt.

Finns det något parti som ni inte kan samarbeta med?

– Vi kan samarbeta med alla där vi tycker lika. Vi är längre ifrån några och närmare andra. Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna ligger nog lite närmare oss än de andra.

Du har fått kritik för deltagande i politiska manifestationer som ansetts vara rasistiska, bland annat Folkets demonstration. Hur kommer du att göra i framtiden?

– Som politiker har jag ett annat ansvar än som fri debattör. Jag kommer inte att delta i andra sammanhang än SD.

Du har varit en flitig debattör på sociala medier och står bakom Facebook-gruppen Politisk debatt i Söderköping. Ska du fortsätta?

– Jag ser inte att mitt fokus kommer att vara på sociala medier. Jag tror inte att jag kommer att vara aktiv där men jag kommer att finnas kvar som lyssnare, säger Annelie Sjöberg.