– Det känns jättebra, säger Stig Ekblad, tidigare ägare till Söderköpings Brunn, som 1982 skänkte Slussvaktaren till Göta kanalbolag.Konstverket var en present till deras 150-årsjubileum och föreställer slussarbetaren Jarlberger som öppnar en sluss för hand.

– Det handlar om en epok som gick i graven, när kanalen elektrifierades, säger Ekblad.

I samband med att lekplatsen vid kanalen byggdes om i våras upptäcktes att statyn var i dåligt skick. Den togs ner och renoverades men sen kom den aldrig upp igen. Stig Ekblad började ilskna till.

Artikelbild

| Stig Ekblad, tidigare ägare till Söderköping Brunn, skänkte konstverket Slussvaktaren till Göta kanalbolag. Här ses en miniatyr av det.

– Jag hoppas att de fortfarande vill ha den, annars tar jag tillbaka den, sa han i en artikel i augusti.

Kommunen var också mån om att konstverket skulle komma upp men gjorde först en utredning av var Slussvaktaren bäst skulle placeras. I samråd med kommunens konstintendent och stadsarkitekt föreslogs en flytt cirka 50 meter västerut. Kommun gav bygglov till placeringen men två närboende varav en annan åsikt, och överklagade till länsstyrelsen. De menar att statyn förstör utsikten för både dem och båtfolket och att grönytan där den skulle stå behövs till folk som vill ha picknick exempelvis.

Nyligen kom beslutet från länsstyrelsen, där kontentan är att Slussvaktaren kan placeras var som helst vid kanalen. Konstverket utgör varken ett byggnadsverk eller annan anläggning som kräver bygglov, konstaterar de. Men frågan är inte utagerad för det.

– Nu finns det två alternativ. Antingen fortsätter vi med den plats vi kommit fram till ifrån tjänstemannahåll eller så går vi på ett annat alternativ som kommit fram genom ett medborgarförslag, säger Johanna Grander, projektledare på kommunen.

Artikelbild

| I ett medborgarförslag föreslås den här platsen för konstverket.

Det förslaget är att Slussvaktaren placeras mitt i rabatten, något som även de som överklagat föreslår.

Vad har fått er att överväga det förslaget nu?

– Dels för att det är ett medborgarförslag, dels för att vi vill lyssna in och göra så många som möjligt nöjda.

– Det finns en nackdel och det är att konstverket visar en knegande man som öppnar en sluss och det känns lite konstigt att tänka sig honom i ett hav av blommor. Men det finns för- och nackdelar med båda förslagen och nu blir det upp till servicenämnden att ta beslut.

Båda förslagen kommer att presenteras för politikerna på nästa nämndsammanträde och planen är att konstverket åter ska gå att beskåda någon gång under våren. I eller utanför rabatten återstår att se.