Natten den 11 augusti 2018 larmades räddningstjänsten till en brand på restaurangen Å-caféet i Söderköping. Bland annat hade rutor slagits sönder och någon form av brandfarlig vätska hällts in och antänts – inga människor skadades dock i branden.

Strax efteråt kunde polisen gripa tre män – 17, 22 och 30 år gamla – i en bil närheten av brottsplatsen, samtliga hemmahörande i Norrköping. Polis på platsen kunde också berätta om en stark bensindoft i fordonet när dörrarna öppnades.

Männen dömdes i december i Norrköpings tingsrätt för mordbrand till fängelse i två fall (fem respektive fyra år) och för den yngste förövaren blev straffet ungdomsvård i ett år och en månad. Denna dom överklagades dock och nu har Göta hovrätt fällt sitt utslag.

Man landar i en annan slutsats än tingsrätten och skärper brottsrubriceringen från mordbrand till grov mordbrand. Man skriver: "Sammantaget anser hovrätten att risken för spridning i det aktuella fallet varit avsevärd och branden har inneburit fara för flera människor. (...) Mot bakgrund av ovanstående finner hovrätten att gärningen ska rubriceras som grov mordbrand.".

Detta innebär också en skärpning av straffen för de dömda: 30-åringens straff skärps från fem till sex år; 22-åringens från fyra till fem år och för 17-åringen blir det nu ungdomsvård i ett år och fyra månader – alltså en straffskärpning med tre månader.