– Det känns bra att vi fått fram dessa riktlinjer för Söderköpings kommun och att detta skett i nära dialog med ett antal byggherrar på lokal och regional nivå, säger Yvonne Persson,(M) kommunalråd, i en kommentar.

Enligt kommunen finns ett ökat intresse av att bygga i Söderköping och det ställer också krav på kommunen att skapa goda förutsättningar i hanteringen kring exploatering och markanvisningar.

– De fastställda riktlinjerna för Söderköpings kommun ger oss ett bra underlag för att säkerställa att ärenden från byggherrar och fastighetsägare hanteras lika, menar Johan Cöster, chef för Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samband med framtagandet av gällande riktlinjer sammanställt material med information för exploateringsavtal och markanvisningar i Söderköpings kommun. Det finns tillgängligt på kommunens hemsida i form av två broschyrer.