CoOperate coffice öppnade för ett år sedan vid Hagatorget. Då hade grundaren Anne-Louise Kroon och Stadskärneföreningen gjort en femårsplan för hur man skulle lyckas med att få ett aktivare näringsliv i kommunen. Redan efter ett år tycker Anne-Louise Kroon att många saker har lyckats. Nu arbetar ett 30-tal företag tillsammans.

– Det här är värt att fira. Vi har uppnått våra första mål med råge, säger Anne-Louise Kroon.

Många företagare och representanter från kommunen med flera kom på fredagens firande. Att det numera finns en naturlig möteslokal uppskattas.

Artikelbild

| Anne-Louise Kroon är mycket nöjd med Stadskärneföreningens arbete som lockat så många till Coffice deras första år.

– Mötet mellan människor är generatorn, det lokala mötet gör skillnad. Det här är en fantastisk möjlighet som vi ska ta tillvara på och utveckla tillsammans, sa kommundirektör Anna Thörn.

– Det här är unikt, både lokalt och regional. Att det kommer från näringslivet är också unikt. Det har varit en alldeles fantastisk start, sa kommunens näringslivssamordnare Björn Ekengren.

102 träffar har arrangerats i lokalerna med totalt över 2000 deltagare under det första året av stadskärneföreningen. Det har varit utbildningar, föredrag, frukostmöten och andra informationer. Tre företag har valt att ha sina fasta arbetsplatser i lokalerna men det finns fortfarande platser kvar. Minst fem företag skulle kunna ha sin verksamhet i lokalerna som dessutom har flexibla platser och två konferensrum.

– Beläggningen kan bli mycket bättre med hittills har vi haft bra belagt cirka tre dagar i veckan. För att vara första året tycker jag det är bra, sa Anne-Louise Kroon.

Artikelbild

| Kommundirektör Anna Thörn lyckönskar Coffice till ett fantastiska första år.

Intresset för de flexibla platserna ökar. De flesta är då intresserade av att sitta i ytan för event.

– De som söker sig hit trivs bäst där de får kontakt med andra. De flesta vill sitta i den öppna ytan istället för i ett rum, berättar Anne-Louise Kroon.

Artikelbild

| "Det här är en fantastisk och unik plats", säger Björn Ekengren, näringslivssamordnare i Södekröpings kommun

Under jubileumsveckan bjuds på flera föredrag per dag.

– Företag måste ta till nya kunskaper nu om man vill växa. Mycket sker digitalt och jag tror att man måste kunna erbjuda något mer till kunderna, även då man har affär.

Artikelbild

| "Vi har uppnått våra första mål med råge", säger Anne-Louise Kroon, grundare till CoOffice.

Målet att få fler företag till Söderköping har lyckats till viss del. Men fortfarande saknar Anne-Louise Kroon företag i marknadskommunikation, PR och digital kompetens.

Intresset för att samarbeta mellan företag tycker hon har ökat och hon har känt stöd från andra företag, kommunen och regionen.

Artikelbild

| Söderköpings Ukuleleorkester underhöll på ett års kalaset.

– Att ha en mötesplats ger nya kontakter.  Min förhoppning är att det inom två år ska det finnas minst tio nya företag i kommunen och fler bostäder.