I det politiska upphandlingsprogrammet står det att en av målsättningarna är att utveckla samarbetet med de företag som finns i kommunen. Därför ska det nu arrangeras två möten vars syfte är att inkludera företagare i kommunens inköps- och upphandlingsarbete och stötta företag som har svårt att komma över tröskeln.

– Min uppfattning är att många företagare upplever själva processen som komplex och svår, och kanske avsiktligt avstår från att lämna anbud. De tänker att jag som liten företagare på en liten ort inte har en chans ändå. Det är absolut inte tanken, säger Denise Wallin.

Tvärtom menar hon att lagen har blivit tydligare med att det är proportionalitet som gäller vid offentlig upphandling.

– Kraven och villkoren ska stå i proportion till det som upphandlas, och vi har inga jättevolymer om vi jämför med grannen Norrköping till exempel. Det innebär att vi får ställa våra krav och villkor i proportion till våra behov, vilket betyder att mindre leverantörer ska ges chans att ta del av upphandlingarna.

Hon tipsar också om att flera företag kan gå samman och lämna ett gemensamt anbud om man inte har kapacitet till volymen själv.

Är det något särskilt område där ni tror att ni kan öka de lokala leverantörerna?

– De här träffarna bjuder vi in till tillsammans med kommunens näringslivssamordnare och när vi pratat om det så ser vi ingen speciell målgrupp eller bransch. Det kan nog vara lite av varje.