Som tidningen tidigare berättat genomfördes i våras en omorganisation med nya personalgrupper och ändrade scheman inom hemtjänsten. TES-planerarna (de som sköter den dagliga planeringen) fick söka om sina tjänster för att kommunen vill ha in experter på logistik på de posterna. En som redan då var kritisk till förändringen är Molly Wikblad Frang, och hon ser ännu ingen förbättring.

– Det blir bara mer och mer kaos, säger hon.

Enligt henne har personal lämnat hemtjänstenpå löpande band och gått till andra kommuner, andra utförare eller till andra branscher. Hon och kollegorna uppskattar att det minst rör sig om ett 20-tal som slutat, både ordinarie och månadsanställda.

– En del är fortfarande tjänstlediga men vi vet att de inte tänker komma tillbaka, säger hon.

– Många är också sjukskrivna och vi som är kvar mår jättedåligt.

Bilden delas dock inte av personalchef Bärbel Elenius, som meddelar att det endast är två som sagt upp sig efter omorganisationen och fem som är långtidssjukskrivna. Hon säger också att kortidsfrånvaron är hög, men har slutat att öka totalt sett och sakta börjar gå ner.

Molly Wikblad Frang anser också att ett av problemen är att det saknas personer på flera viktiga poster. Socialchefen Jens Samuelsson slutade med omedelbar verkan i april och ersätts nu av en inhyrd interimchef. Det ska finnas tre enhetschefer men en har blivit sjukskriven, en är föräldraledig och en har sagt upp sig. På de fyra TES-planerartjänsterna finns idag bara två personer. En sa upp sig efter bara några veckor.

– Det är inte lätt att komma ny till den posten. Vi är alla frustrerade och det är lätt att det går ut över dem, säger Wikblad Frang.

Även en samordnare fick söka om sin tjänst. Hon hade inte rätt kompetens och slutade den sista maj. Den nya tjänsten kallas administratör och även den står nu tom men tillsätts vecka 26.

Eftersom det inte finns tillräckligt med folk trycks besöken hos brukarna ihop. Ibland finns ingen restid inplanerad och städ eller social samvaro är sådant som ibland måste prioriteras bort.

– Nu börjar vårdtagare ringa in och undra vad det är som händer, och vem som bär ansvaret?

Hur tycker du att situationen ska lösas?

– Jag tycker att kommunchefen och politikerna borde ha någon form av krismöte, och ta med sig någon av oss för att tillsammans försöka lösa det. Det här är helt galet. Jag förstår inte hur det har kunnat gå så här långt.