Samtidigt som det kommer rapporter om att antalet konkurser ökar fortsätter många småföretagare att stärka sin lönsamhet. Landets småföretag väntas nå en lönsamhet på i genomsnitt 17 procent under 2018, en ökning med 1,5 procentenheter jämfört med i fjol, enligt LRF Konsults nya rapport.

Regionala skillnader

Var i landet företagen verkar har betydelse för lönsamhetsnivån. Småföretagarna i Östergötland spås nå den högsta genomsnittliga lönsamheten i år, 21,2 procent, en ökning med 3,7 procentenheter. I Västernorrland och Jämtland, som ligger i botten, väntas lönsamheten öka med 1,9 procentenheter till 11,4 procent. Småföretagen i Stockholm spås nå en lönsamhet på 13,8 procent, en ökning med 2,1 procentenheter.

Storstaden kan ha sina nackdelar i form av högre löner och lokalkostnader. Att vara Stockholmsnära innebär fördelar i form av lägre kostnadsnivå men med tillgång till storstadens kunder. Men att ligga långt från storstaden har också sina nackdelar, säger Katarina Klingspor, vd för LRF Konsult.

Prognosen baseras på rullande tolvmånaderssiffror och faktiska bokslut för första halvåret från 6 400 företag i fem branscher: bygg, transport, service, handel och konsultbranschen. Företagen i rapporten har 0–10 anställda och en omsättning på 400 000–10 000 000 kronor.

Anpassningsbara företag

Samtliga fem branscher som undersöks spås öka sin lönsamhet. Konsultbranschen är den mest lönsamma branschen medan handeln är den minst lönsamma. Byggbranschen väntas stå för den största ökningen i år, 2,7 procentenheter.

Den starka konjunkturen och effektiviseringar kopplat till bland annat digitaliseringen, med sänkta kostnader som följd, är några av faktorerna som ligger bakom utvecklingen, enligt Katarina Klingspor. Och i och med att lönsamheten utvecklat sig så pass bra är många företag rustade för en svagare konjunktur.

Generellt går det väldigt bra för de småföretagare vi följer. De är strävsamma och har haft en god förmåga att anpassa sig till rådande förhållanden, säger hon.