Det statliga svenska bolaget ska därmed i drygt tio år driva tågtrafiken inom ramen för vad som i Norge kallas Trafikkpakke 2. Där ingår trafiken på Dovrebanen, Rørosbanen, Raumabanen, Nordlandsbanen, Trønderbanen, Meråkerbanen och Saltenpendelen.

SJ kör sedan tidigare vissa sträckor i Norge på linjerna Stockholm-Oslo, Göteborg-Halden samt Stockholm-Narvik.

Avtalet om tågtrafiken i Trafikkpakke 2 gäller från sommaren 2020 och åtta år framåt, med option på två års förlängning, enligt SJ.

I slutändan av budgivningen stod SJ Norge mot den norska konkurrenten Vy, som för närvarande driver trafik på linjerna.

Priset blev en avgörande faktor i budstriden.

"Det genomsnittliga årliga vederlag SJ Norge ska ha för att driva trafiken som ingår i detta trafikpaket utgör i storleksordningen en femtedel av vad trafiken drivs för i dag"; skriver Jernbanedirektoratet i en kommentar enligt nyhetsbyrån NTB.

Rättad: En tidigare version av denna text innehöll felaktigheter om vilka företag som deltagit i budgivningen.