Ekonomi Den brittisk-nederländska oljekoncernen Shell har upptäckt en ny oljefyndighet i Mexikanska golfen i USA.

Fyndigheten hittades cirka 50 kilometer från den befintliga Perdidoplattformen i Mexikanska golfen och väntas ge tillfälle att öka produktionen i området.

Värdet på fyndigheten har ännu inte beräknats.