Ekonomi Lägre efterfrågan, blandade signaler om orderingång och minskat behov av arbetskraft.

Teknikföretagens konjunkturbarometer för det andra kvartalet i år tyder på att industrin bromsar in.

Bland ljuspunkterna i rapporten kan noteras att orderingången för instrument- och elteknisk industri samt transportmedelindustri ökar något.

Sammantaget visar barometern att affärsläget just nu är något starkare än normalt men fortsätter att tappa fart.