Tekniska verken-koncernens resultat efter finansiella poster från januari till april 2019, uppgick till 439 miljoner kronor mot 469 miljoner kronor för motsvarande period föregående år. Det är ett starkt resultat som påverkas av minskad vattenkraftsproduktion, enligt det kommunala energibolaget i Linköping.

– Perioden har dessutom varit varmare än föregående år och varmare än ett så kallat normalår, vilket medfört lägre fjärrvärmeleveranser. Marknadspriset på den nordiska elbörsen har dock varit högre än föregående år, vilket medfört att elproduktionen har givit bättre avkastning, noterar vd:n Charlotta Sund i sin kommentar till resultatet.

Hon konstaterar att Tekniska verkens bredd med olika kompetenser inom koncernen, är det som bygger upp resultatet.

Artikelbild

| Charlotta Sund, vd för Tekniska verken, Linköpings kommunägda energibolag.

– Dessa faktorer skapar bra förutsättningar att agera långsiktigt, konsekvent och trovärdigt gentemot kunder, ägare och andra intressenter. Såväl koncernens finansiella ställning som den finansiella utvecklingen är god, vilket skapar handlingsutrymme för att fortsätta utveckla verksamheten.

Tekniska verken har under flera år delat ut 187 miljoner kronor årligen via ett koncernbidrag till ägaren, Linköpings Stadshus AB. Liksom förra året vill ägaren öka utdelningen, som återbetalning av det kapitaltillskott Linköpings stadshus AB lämnade till bygget av nya kraftvärmeverket, Lejonpannan. Den extra utdelningen uppgår till 125 miljoner kronor. Bolaget noterar också en något ökad investeringstakt under kommande år, baserad på viss föryngring av ledningsnäten. Tekniska verkens totala omsättning för helåret 2018 blev drygt 5,5 miljarder kronor.