Norge Antalet personer som bor på norska asylboenden är det lägsta på över 20 år.

I dagsläget rör det sig om färre än 3 000 personer. Så få har det inte varit sedan i februari år 1998, enligt den norska migrationsmyndighetens siffror.

Runt en tredjedel av de boende väntar på att deras ansökningar om asyl ska hanteras. Ungefär lika många väntas lämna landet sedan de fått avslag.

I år har mellan 150 och 200 personer sökt asyl i Norge varje månad.