Varningen gick ut 06.13 på måndagen och trafiken bedöms påverkas fram till klockan 06.45

Uppdatering klockan 06:54: Trafiken påverkas inte längre av händelsen.