Enligt Arbetsförmedlingen fortsätter arbetslösheten i Östergötland att sjunka samtidigt som allt fler arbetsgivare får svårare att hitta arbetskraft med rätt kompetens. Enligt Arbetsförmedlingens bedömning ökar sysselsättningen i länet med 6 500 under perioden 2018–2019.

Tillväxten sker i både offentlig och privat sektor och omfattar nästan samtliga branscher.

–  Det är mycket glädjande att vi får fler jobb i länet. Men ska vi lösa bristen på utbildad arbetskraft krävs insatser på flera fronter. Förbättrad studie- och yrkesvägledning och en tydligare koppling mellan skola och näringsliv är några exempel, säger Håkan Lindell, analytiker på Arbetsförmedlingen, i en kommentar.

Vid utgången av 2019 beräknas över 209 000 personer vara sysselsatta vid länets arbetsplatser. I jämförelse med 2015 är det nästan 15 000 fler. Det stora nytillskottet av antalet sysselsatta består sedan ett antal år tillbaks av utrikes födda.

Arbetslösheten sjunker i länet och beräknas landa på en nivå som är den lägsta sedan 2008. Dessutom fortsätter, enligt Arbetsförmedlingen, den goda utvecklingen för ungdomar. Trots detta beräknas det finnas över 17 000 arbetslösa vid slutet av 2019. Läget är särskilt svårt för personer med kort utbildning.

– I Östergötland finns det för närvarande närmare 7 000 arbetslösa som saknar gymnasieutbildning. Det är alldeles för många, i synnerhet mot bakgrund av att en gymnasieutbildning ofta är ett grundkrav för att få en anställning. Därför är det så viktigt att vi fortsätter att vägleda och matcha till arbete genom utbildning, säger Håkan Lindell i en kommentar.