Som vi tidigare skrivit så är det på gång med en ny krog i gamla tullhuset vid Strömmen. Men nu har de planerna försvårats. Då gamla tullhuset är byggnadsminne så måste Länsstyrelsen i Östergötland godkänna de ändringar som fastighetsägaren Spinnhuset vill göra för att anpassa byggnaden till en restaurangverksamhet.

Länsstyrelsens beslut från början av maj innehåller både bifall och avslag. Man har gett klartecken till exteriöra åtgärder gällande bland annat tak, kulörförslag, plåtarbeten och fasadrestauering.

Men det blir samtidigt nobben för vissa av planerna. Enligt ansökan handlar det om att bygga till byggnaden mot söder med en inbyggd glasveranda, samt att ansluta en restaurangbyggnad till byggnadsminnets västra gavel.

Artikelbild

| Krogplanerna för gamla tullhuset är i farozonen enligt fastighetsägaren.

Länsstyrelsen motiverar sitt avslagsbeslut enligt följande: "Åtgärderna skulle påtagligt förändra byggnadens yttre/fasad och dess välexponerade front mot vattnet vilket skulle inverka mycket negativt på byggnadens kulturhistoriska värde".

Peter Bodefalk, vd på Spinnhuset Fastighets AB, hade gärna sett ett annat beslut från länsstyrelsen.

– Det här gör att vi måste fundera på om det ens finns förutsättningar för att driva en restaurang i gamla tullhuset, säger han.

Det kan gå så långt att krogplanerna spricker?

Artikelbild

| En inglasad veranda och en tillbyggnad skulle enligt länsstyrelsen inverka negativt på byggnadsminnet.

– Så är det. Just nu är det en öppen fråga.

Han berättar att de ska träffa både krögaren och länsstyrelsen i veckan.

Artikelbild

| Det arbete som pågår med att bygga en brygga utanför påverkas inte av restaurangprojektet.

– Därefter får vi fatta beslut.

Förhoppningen enligt Bodefalk är ändå att den nya krogen kan slå upp portarna i slutet av 2019.

För tillfället byggs det en ny brygga för allmänheten nedanför gamla tullhuset, det arbetet påverkas inte av restaurangprojektet.