Anne A Marbrandt avgår som ordförande för Småföretagarnas Riksförbund av privata skäl och med omedelbar verkan. Förbundet tackar Anne för de insatser hon gjort och önskar henne lycka till med framtida uppdrag.

Vice ordförande Peter Thörn träder in som?tillförordnad ordförande fram till ordinarie förbundsstämma 2018.

- ?Vi har sedan start?framgångsrikt arbetat för att småföretagare ska få uppmärksamhet och stöd från beslutsfattare.?Förbundet är en viktig opinionsbildande röst, speciellt under kommande valår och?jag?ser?fram emot att få?fortsätta arbetet för bättre förutsättningar för våra minsta företag, säger Peter Thörn, ny tillförordnad ordförande i Småföretagarnas Riksförbund.

Småföretagarnas Riksförbund är en partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obunden organisation som arbetar för att främja privat företagsamhet. I styrelsen sitter aktiva småföretagare som driver medlemmarnas intressen bland annat genom opinionsarbete, debatt och möten med politiker.