Bara var femte jobbar normalarbetstid eller mindre, alltså mindre än 40 timmar i veckan. Det vanligaste är att de som driver mindre företag jobbar mellan 46 till 50 timmar i veckan.

Åtta procent jobbar riktigt mycket, mer än 60 timmar varje vecka.

– Ofta beror de långa dagarna på att småföretagare måste sköta många olika funktioner i sitt företag, säger Mats Assarsson, ordförande för Företagarförbundet Fria Företagare som har genomfört en undersökning om arbetstidferna tillsammans med ekonomiföretaget Visma.

I hela landet är det småföretagarna i Norrbotten som arbetar flest timmar i veckan. Fyra av tio jobbar mer än 60 timmar i veckan.På Gotland har småföretagarna mer normala arbetstider. En tredjedel av dem jobbar 40 timmar eller mindre i veckan.

Enligt undersökningen tar småföretagare ut kortare semester än många andra. I Östergötland tar nästan hälften av dem bara ut två veckors semester eller mindre under sommaren.