Varningen gick ut 23.28 på söndagen. Trafiken bedöms påverkas fram till måndag klockan 00.45

Uppdatering klockan 00:49: Trafiken påverkas inte längre av händelsen.