Det är kommunens planavdelning som reser runt i kommunen och ordnar dialogmöten inför att en ny kommunal översiktsplan ska tas fram. Redan i kväll hålls det första mötet i Boet och i morgon är det Trehörnabornas tur. Nästa vecka hålls träffar i Hästholmen, Rök och i Riddarsalen i Ödeshög.

– Det är första gången vi gör på det här sättet. Den nuvarande översiktsplanen är från 2010 och vi hoppas vara färdiga med en ny till 2020, säger Rebecka Bäck som är samhällsbyggnadschef på Ödeshögs kommun.

Det blir inte fråga om stormöten utan man kommer att dela upp sig i grupper för att alla ska få chansen att uttrycka sina synpunkter. Rebecka Bäck, planarkitekt Erik Blomdahl och ytterligare några kollegor kommer att ha med sig ett antal frågeställningar att diskutera kring.

Artikelbild

| Hästholmens hamn, är det en symbol för Ödeshögs identitet?

– Det handlar om vad som är Ödeshögs identitet och vad de boende är stolta över. Vi vill veta vilka värden som vi kan bygga vidare på och vi vill veta hur man tror att kommunen ser ut om 15 år, säger Rebecka Bäck.

En översiktsplan innehåller en övergripande plan för framtida bostadsbyggande, handel, rekreation och infrastruktur.

För att få en bredare bild gör kommunen även mer riktade enkäter. Skolungdomar ska tillfrågas. Näringslivet kommer att bjudas in och inflyttade personer, såväl som inpendlare, ska tillfrågas.

De som inte har tid eller möjlighet att gå på dialogmötena den här och nästa vecka kan i stället svara på en enkät som ska finnas tillgänglig på kommunens hemsida från och med i dag.

Artikelbild

| Nationaldagsfirande med sillunch, något för Ödeshögsbor att vara stolt över?

– Det ska bli jättespännande att se vad som kommer fram och hur många som kommer på träffarna, säger Rebecka Bäck.

I vår ska kommunen utarbeta ett färdigt förslag till översiktsplan. Förslaget ska sedan ställas ut för samråd där man återigen kan lämna synpunkter.