Redan i dag läser en handfull Ödeshögsbor sin svenska för invandrare i Mjölby.

– Det handlar om personer som även läser på komvux i Mjölby och då blir det mer praktiskt att även ha sin svenskundervisning på samma ställe, säger Lotta Gemfors som är bildnings- och kulturchef i Ödeshög.

Från och med höstterminen i år kommer alla 30-talet SFI-elever att åka till Mjölby för sin undervisning. Det är både pedagogiska och ekonomiska skäl som ligger bakom beslutet.

Plus rent praktiska orsaker, eftersom man räknar med att fler kommer att läsa olika kurser på vuxenutbildning sedan beslutet om så kallad utbildningsplikt, att nya svenskar måste utbilda sig för att få rätt till bidrag, och på sikt bli anställningsbara. Den delen är det arbetsförmedlingen som anvisar.

Lotta Gemfors menar också att kvalitén på undervisningen kan höjas.

– Så är det alltid med verksamheter som tenderar att bli små att det är lättare att upprätthålla den pedagogiska kvalitén.

Två tjänster försvinner därmed från SFI i Ödeshög. Vad som händer med de anställda är inte färdigförhandlat, enligt Lotta Gemfors.

Ödeshög minskar sina kostnader för SFI-undervisningen med drygt 300 000 per år, enligt en budgetkalkyl.

– Man kan aldrig riktigt veta hur många SFI-elever det handlar om, men vi kan anta att det kommer att minska. Antalet har minskat sedan flyktingvågen 2015. Med det här systemet köper vi exakt det antal platser vi behöver, säger Lotta Gemfors.