Enligt det senaste beslutet har Google missbrukat sin dominerande ställning på marknaden för sökordsannonsering, och därmed brutit mot EU:s konkurrenslagstiftning. Därför kräver EU-kommissionen att Google betalar ytterligare 1,49 miljarder euro i böter.

Mer än tio år

I ett uttalande säger EU:s konkurrenskommissionär Margrethe Vestager att Google har "cementerat" sin dominerande ställning och skyddat sig mot konkurrens genom att lägga in konkurrensbegränsande klausuler i kontrakt med företag som driver webbsajter. Dessa klausuler har hindrat Googles konkurrenter från att annonsera på sidorna, enligt Vestager.

Artikelbild

| EU vill ha ytterligare böter från Google. Arkivbild.

Det olagliga beteendet har pågått i mer än tio år, enligt kommissionen. Vestager påpekar att Googles åtgärder inte bara har slagit mot rivaliserande företag – utan även mot konsumenterna, som hade kunnat gynnas av konkurrens på området.

Beslutet gäller Googles annonseringssystem Adsense.

Tidigare miljardkrav

Tidigare har EU-kommissionen, i två liknande ärenden, utdömt böter på sammanlagt 6,8 miljarder euro, omkring 71 miljarder kronor, för Google. I juni 2017 fann kommissionen att Google har missbrukat sin dominerande ställning på marknaden för sökmotorer, genom att i sin söktjänst gynna den egna e-handelstjänsten. Det andra beslutet, i juli 2018, gällde otillbörligt gynnande av Googles sökmotor i mobiloperativsystemet Android.

Kent Walker, vice vd med ansvar för Googles globala affärer, säger till Reuters att bolaget har vidtagit, och kommer att vidta, en rad åtgärder till följd av EU-kommissionens synpunkter. Han kommenterade dock inte specifikt den senaste, utdömda jätteboten.