En ny beställning från Försvarets materielverk (FMV) omfattar multi-taktiska datalänkar och värdet uppgår till 148 miljoner kronor. Marinens fartyg ska uppgraderas med datalänkarna Länk 16 och Länk 22. Dessa gör det möjligt att effektivt samarbeta och kommunicera med andra nationer till sjöss under pågående uppdrag. I Saabs leveranser ingår även uppgradering av stridsledningssystem 9LV Combat Management System (CMS).

– Integreringen av de taktiska datalänkarna i Saabs 9LV CMS ombord på marinens ytstridsfartyg kommer att göra den operativa förmågan ännu starkare, säger Anders Carp, chef för Saabs affärsområde Surveillance, i ett pressmeddelande.

Länk 16 är ett militärt nätverk för delning av taktisk data som används av Nato och associerade länder. Det möjliggör för militära flygplan, fartyg och markstyrkor att på ett säkert sätt utbyta information i princip i realtid. Länk 22 används huvudsakligen i marina sammanhang som ett komplement till Länk 16.

Stridsledningssystemet 9LV CMS används som ledningscentral ombord på många avancerade ytfartyg och ubåtar. Det ger marina styrkor operativa förmågor vid alla typer av uppdrag, både kustnära och ute på öppet hav.