Klockan 17.00 svensk tid inleddes den så kallade roll out-ceremonien i St Louis i Missouri i USA. Corren kommer under kvällen att söka kommentarer från företrädare för Saab som deltar i ceremonin.

Konkurrenter

För Saab innebär samarbetet en möjlighet att slå sig in på den amerikanska marknaden för militära flygplan – något som förmodligen varit otänkbart om inte Saab börjat samarbeta med en etablerad amerikansk tillverkare som Boeing. Saabs verksamhetschef i USA, Eddy de la Motte, sade i en intervju i Corren att det finns förhoppningar om att sälja cirka 2 000 skolflygplan på den globala marknaden. I ett första skede förväntas dock det amerikanska flygvapnet beställa 350 flygplan. Ett beslut förväntas nästa år. Saab och Boeing tävlar mot flera andra amerikanska tillverkare, bland dem Northrop Grumman och Lockheed Martin. Det sistnämnda företaget tillverkar redan de moderna amerikanska stridsflygplanen F-22 och F-35.

Artikelbild

Tisdagens ceremoni i St Louis första gången på närmare tre decennier som Saab presenterar ett helt nytt, militärt flygplan.

"Outstanding"

UPPDATERING: Strax efter klockan 17.00 svensk tid, till tonerna av hög musik, föll täckelsen i St Louis:

– Villket outstanding flygplan vi har gjort tillsammans, säger Saabs vd Håkan Buskhe och fortsätter:

Artikelbild

– Vi är väldigt hedrade över att vara en del av framtiden för utbildning av piloter i US Air Force.

Håkan Buskhe antyder att samarbetet med Boeing kommer att fortsätta och talar vidare om en global marknad.

Artikelbild

En av de första bilderna på det nya planet.

Dubbla stjärtvingar

Hur ska då det nya planet beskrivas? Det första en betraktare lägger märke till är de dubbla stjärtvingarna, som påminner en hel del om hur de moderna amerikanska stridsflygplanen ser ut. Den spetsiga nosen är ett annat utmärkande drag. Nu väntar vi på bilder från planets stjärtparti. Många Linköpingsbor kanske noterar att Boeings logotype är väl synlig på flygplanskroppen. Saabs logotype är dock inte lika väl exponerad.

Artikelbild

| En av få bilder som Boeing och Saab hittills har släppt på det nya skolflygplanet.

Boeing uppger att T-X-planet är designat för att kunna utvecklas vidare.

UPPDATERING: Dagens Industri uppger att Boeing har en ljus framtid, åtminstone på den civila flygplanssidan. Enligt en prognos kommer Kina att behöva drygt 6 800 plan fram till år 2035. Värdet? Svindlande 8 700 miljarder kronor. På den militära sidan har dock Boeing det tuffare. Stridsflygplanet F-18 börjar bli föråldrat. Ska T-X bli planet som räddar företagets militära produktion?

Artikelbild

Under stort hemlighetsmakeri transporterades delar till det nya skolflygplanet från Norrköping till St Louis i USA där Boeing har sin fabrik.

UPPDATERING: Air Force Magazine uppger att landningsstället från det amerikanska stridsflygplanet F-16 används i det nya skolflygplanet. Samma källa uppger att T-X-planets "internal equipment" kommer från Saabs Gripenplan. En företrädare för Boeing uppger att T-X har utrustats med två stjärtfenor för att förbättra planets manövreringsförmåga. Detta ska också underlätta för piloter som senare ska flyga F-22 och F-35; stridsflygplan med dubbla stjärtfenor.