Det är NTM, en av Sveriges största mediekoncerner, som planerar att förvärva Sörmlands Media av Eskilstuna-Kuriren AB. I NTM-koncernen ingår bland andra Östgöta Correspondenten, Norrköpings Tidningar och Motala Vadstena Tidning. NTM-familjen kommer i och med köpet att utökas med Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidning, Södermanlands Nyheter, Katrineholms-Kuriren, samt tryckeribolaget Ektab och fastighetsbolaget Printfast.

NTM:s koncernchef Lennart Foss har precis lämnat Eskilstuna-Kuriren när vi når honom för en kommentar:

– Det fanns en positiv grundinställning, och det var flera som kom fram efteråt och tyckte att det skulle bli spännande, och det tycker vi också. Det här är bra för NTM och det är bra för Sörmlands Media, säger han.

Artikelbild

| Lennart Foss.

Han menar att det finns stora fördelar med att ingå i en större gemenskap, och nämner bland annat NTM:s tekniska och digitala resurser och tillgång till bra redaktionella system och annonssystem. Men det handlar också om redaktionell utveckling.

– Vi hittar mer styrka i ett större gemensamt agerande, och det är positivt att vara nära varandra geografiskt, med kollegor som sitter granngårds.

Sören Axelsson, ordförande för Eskilstuna-Kuriren AB, kommenterar köpet så här i ett pressmeddelande:

– Våra tidningar är idag välskötta och journalistiskt mycket framgångsrika. Genom att vi nu gör en fusion med NTM med sina starka finanser och sin framåtsyftande publicistiska ambition för lokaltidningar skapar vi förutsättningar för att våra tidningar ska vara en fortsatt aktör i utvecklingen av den framtida mediemarknaden och därmed ha en tryggad utgivning.

Hittills har man skrivit en avsiktsförklaring, och hoppas att affären kan genomföras den 1 november i år.

NTM meddelar att den personal som idag är anställd i Eskilstuna-Kuriren AB kommer att erbjudas fortsatt anställning inom Sörmlands Media.